Regler

 

Klicka på länken för att komma till reglerna på SVK:s hemsida. Länk till Regler.

 

Avtal mellan SKK och NKK om jaktprov och hundträning, klicka på länken för att läsa avtalet. Samarbetsavtal_SKK och NKK_140510

 

Lokala regler för särskilda prov.

SVK Malmfältens Rutiner för särskilda jakt- och eftersöksprov

Utöver de centrala reglerna för särskilda prov finns dessa lokala regler.

  1. Särskilda prov i eftersök får arrangeras efter att ordinarie provet genomförts, undantaget funktionärsprovet.

  2. Provansvarig kontaktar ansvarig lokal funktionär för särskilda prov för att få ett godkännande att arrangera provet. Uppgifter på funktionärer finns på den lokala hemsidan www.svkma.se.

  3. Provansvarig ordnar med Domare, Provledare och Provdatum.

  4. Meddela Web-ansvarig alla uppgifter (Datum, Provledare, Kontaktperson, Max antal startande hundar) för provet så att det kan annonseras på hemsidan (www.svkma.se.)

  5. Provansvarig ordnar EG-blanketter till domaren.

  6. Provansvarig meddelar till kassören vilka som kommer att starta på provet.

  7. Provansvarig ansvarar för att ALLA startavgifter är betalda FÖRE provstart.

  8. Klubben tillhandahåller apportvilt.

 

  • Provgruppen står för domargåva och domarens reseersättning.

  • SVKMA ersätter domaren med en provstart.