Regler

 
Årets hund i Malmfälten, klicka på länken för att se reglerna för årets hund, Reviderad mall Årets Hund
 

 
Utländsk deltagare på jaktprov
Jag har tidigare informerat om olika tolkningar/tillämpningar mellan Länsstyrelserna (Lst) rörande deltagare från utlandet på statlig mark före 16 september.
I syfte att få klarhet om vad som gäller så har jag skickat ett antal frågor till Jordbruksverket som tog upp dessa frågor med de 3 berörda Lst.
Efter samråd har de nu lämnat besked för 2017 att samma regler gäller i de tre länen.

”Det går bra att ha med utländska deltagare på jaktprov anordnade av hundklubben, även före den 16 september. Så kommer vi hantera det i år, däremot kan det kan komma att bli en översyn av hanteringen nästa år. När det gäller annan organiserad hundträning och jakt eller egen träning och jakt måste dessa personer däremot visa på närmare anknytning till Sverige precis som alla andra utländska jägare. Vi gör alltså bara undantag för jaktproven. De utländska deltagarna på proven kommer inte behöva göra någon särskild ansökan till länen för detta utan klubben som anordnar provet kommer att få skicka in en deltagarlista för de startande på proven till länen”.

Vid alla våra jaktprov där det fälls fågel, så jämställs de med jakt, och  deltagare ska  således  medföra statligt jaktkort även om man inte har vapen utan bara för sin hund. Lst Jämtland kräver att provledningen kontrollerar detta före start. Det är bäst att vi gör på samma sätt även i Västerbotten och Norrbotten!

 hälsar

Rolf Grönstedt
 

Klicka på länken för att komma till reglerna på SVK:s hemsida. Länk till Regler.

 


 

Avtal mellan SKK och NKK om jaktprov och hundträning, klicka på länken för att läsa avtalet. Samarbetsavtal_SKK och NKK_140510

 


 

Lokala regler för särskilda prov.

SVK Malmfältens Rutiner för särskilda jakt- och eftersöksprov

Utöver de centrala reglerna för särskilda prov finns dessa lokala regler.

  1. Särskilda prov i eftersök får arrangeras efter att ordinarie provet genomförts, undantaget funktionärsprovet.

  2. Provansvarig kontaktar ansvarig lokal funktionär för särskilda prov för att få ett godkännande att arrangera provet. Uppgifter på funktionärer finns på den lokala hemsidan www.svkma.se.

  3. Provansvarig ordnar med Domare, Provledare och Provdatum.

  4. Meddela Web-ansvarig alla uppgifter (Datum, Provledare, Kontaktperson, Max antal startande hundar) för provet så att det kan annonseras på hemsidan ( www.svkma.se.)

  5. Provansvarig ordnar EG-blanketter till domaren.

  6. Provansvarig meddelar till kassören vilka som kommer att starta på provet.

  7. Provansvarig ansvarar för att ALLA startavgifter är betalda FÖRE provstart.

  8. Klubben tillhandahåller apportvilt.

 

  • Provgruppen står för domargåva och domarens reseersättning.

  • SVKMA ersätter domaren med en provstart.