Eftersöksprov i Malmfälten

 

Länk till PM Eftersöks PM 

Ordinarie eftersök anordnas 22/7, sista anmälan till provet är 16/7 via   vorsteh.se


Anmälningsavgifter: UKL 200 kr och övriga klasser 350 kr. Avgiften betalas in på bankgironumret 179-2092 eller via Swish till nummer 123 525 26 48, senast den 16/7.
 
Provsamordnare är Lisbeth Fareby tel nr: 070-654 66 73.
Domare är Mats Sjöbro och Mikael Burck.
 
Särskilda prov i eftersöksgrenar får ordnas av medlemmar efter att ordinarie eftersök är genomfört. Provsamordnare för särskilda prov är Erik Johansson tel nr 070-6325235. 
 
 
SVK Malmfältens Rutiner för särskilda jakt- och eftersöksprov.

Utöver de centrala reglerna för särskilda prov finns dessa lokala regler.

 1. Särskilda prov i eftersök får arrangeras efter att ordinarie provet genomförts, undantaget funktionärsprovet.

 2. Provansvarig kontaktar ansvarig lokal funktionär för särskilda prov för att få ett godkännande att arrangera provet. Uppgifter på funktionärer finns på den lokala hemsidan 

  www.svkma.se.

 3. Provansvarig ordnar med Domare, Provledare och Provdatum.

 4. Meddela Web-ansvarig alla uppgifter (Datum, Provledare, Kontaktperson, Max antal startande hundar) för provet så att det kan annonseras på hemsidan (

   

  www.svkma.se.)

 5. Provansvarig ordnar EG-blanketter till domaren.

 6. Provansvarig meddelar till kassören vilka som kommer att starta på provet.

 7. Provansvarig ansvarar för att ALLA startavgifter är betalda FÖRE provstart.

 8. Klubben tillhandahåller apportvilt. 

 • Provgruppen står för domargåva och domarens reseersättning.

 • SVKMA ersätter domaren med en provstart.

Publicerat: 17 juli 2017 - 17:03

Kommentera inlägget här