För att delta på prov arrangerade av SVK Malmfälten gäller följande:

Anmälan till jaktprov, eftersök, viltspår och utställning görs elektroniskt via SVK;s hemsida,www.vorsteh.se.

Nytt är att du fyller i egenskapsblanketten samtidigt som du anmäler dig till jakt- och eftersöksprov. Anmälan görs elektroniskt via SVK;s hemsida. Glöm inte ange din e-mailadress eftersom PM kommer att skickas med e-post.

Samtidigt med anmälan ska du bifoga en ifylld egenskapsblankett. Följ nedanstående instruktion från klubbens DataK för nedladdning av egenskapsblankett.

 

 1. Ladda ner rätt version av adobe reader som medger att du kan skriva uppgifter i anmälningsblanketten, spara den och sänd den vidare.http://get.adobe.com/se/reader

 

 2. Ladda ner en tom egenskapsblankett och lägg in grunduppgifter för hunden! Spar sedan på lämplig plats i din dator! Spara som xxxxxx Ragge (datum och hundnamn)SVK eg blankett 2013.pdf

 

 3. Vid anmälan öppna din gamla skapade fil (xxxxxx Ragge) och ange aktuella värden för datum klass ort mm samt döp den sedan till provets datum och hundnamn (131228 Ragge)

 

4. Bifoga”131228 Ragge” när du anmäler dig (var noga med att skriva in rätt datum, klass och ort)

 

 Du som inte lyckas ladda hem rätt adobeläsare och därmed inte kan skapa din blankett själv, tag hjälp av någon vän som fått det att fungera. Skapa där dina hundblanketter som du sedan spar ner på egen dator. I samband med anmälan meddelar du i rutan övrigt på anmälningsportalen att din bifogade blankett innehåller hundens uppgifter men saknar provort, datum, lokalavdelning och klass…

 

För utlänska ekipage ska en kopia på hundens stambok/registeringsbevis skickas med anmälan, utskrift från avelsregister eller motsvarande gäller inte.

 

Avgiften betalas in på bankgironumret 179-2092
Du som betalar från utlandet behöver:
IBAN: SE43 6000 0000 0007 3355 7708, BIC: HANDSESS, BIC = SWIFT adress

Swish
Det går även att betala via Swish till nummer 123 525 26 48.

De som ej kan göra internetanmälningar mailar samtliga uppgifter eller skickar SVK:s blankett till:
SVK MALMFÄLTEN, c/o Marina Skotte
Storbyvägen 5, 980 61 TÄRENDÖ
Tel 070-3986623
Mail:marina@skotte.se

 

Anmälningsavgifter för ordinarie och särskilda prov

Anmälningsavgifter enligt nedan tabell:

 

Provtyp Klass + Avgift   Tillägg vid efteranmälan  
Jaktprov höst

UKL = 200 kr
ÖKL = 350 kr
EKL = 350 kr

 

  + 50 kr samtliga klasser
Jaktprov vår UKL = 250 kr
ÖKL = 400 kr
EKL = 400 kr

  

  + 50 kr samtliga klasser
Eftersöksprov       UKL = 200 kr
ÖKL = 350 kr
EKL = 350 kr 
       
  + 50 kr samtliga klasser
Viltspår UKL = 200 kr
Övriga = 350 kr
  + 50 kr samtliga klasser

  

Återbetalning
Anmälan till provet är bindande, återbetalning av avgift sker mot uppvisande av veterinärintyg alternativt sjukintyg på föraren eller då lottning genomförts av lokalklubben och anmäld hund ej ges plats att delta.

Undantag från veterinärintyg görs för löptik i UKL, här kan återbetalning ske mot intyg från styrelsemedlem i den egna lokalklubben.

Veterinärintyg, sjukintyg och intyg på löptik i UKL skall vara daterat före provets genomförande samt att frånvaro meddelats till provledaren senast samma dag som provet genomförs.

En administrativ avgift på 50 kr tas vid all återbetalning.

 

Sista dag för anmälan och betalning till prov
14 dagar före provet om inget annat anges.

 

RESPEKTERA SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG !