Viltspår

Under 2017 arrangeras endast rörliga viltspårprov i Anlag och ÖKL.


Enskild medlem ansvarar själv för arrangemang av särskilt prov.