Jaktprov

Välkommen till jaktprov!

Innan start på våra prov skall:
Medlemsavgiften till SVK och avgiften för aktuellt prov vara betalda. Mer info om avgifter etc finns på sidan ”Aktiviteter”.


Att avgifterna är betald skall kunna bevisas vid provtillfället.

”INGEN BETALNING INGEN START!”

Vid prov kommer vi att ha id-kontroll på startande hund.

På vårprov bör skidor utan stålkanter användas, annars ska kanterna vara nedslipade eller övertäckta.

 

Jaktprov 2017

Vårprov 
Kiruna/Abisko den11 & 12 mars och 10 mars anordnas ett särskilt prov.
Domare är Ingemar Stöckel, Mikael Burck och Tord Stenlund.


Gällivare/Dundret: 8 & 9 april.
Domare är Mattias Larsson.

 

Startavgift för vårprov är
400 kr i ÖKL & EKL
250 kr i UKL
mer information finns under sidan ”Aktiviteter”.


Viltspårprov
Under perioden 1/5 – 30/9 kan rörliga prov i Anlag och ÖKL arrangeras.


Eftersök
Kiruna den 22 juli.

 

Jaktprov höst
Kiruna den 16 & 17
 september, OBS! Dessa datum är ändrade.

Gällivare den 22 & 23 & 24 september.
 

Under hela året kan särskilda jakt- och eftersöksprov arrangeras.